Zákon  č.  153/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vysoké školy.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 59/2021 Sbírky zákonů na straně 1278