Nařízení  č.  154/2021 Sb.
Vlády České republiky
ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Oblasti úpravy:
SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 60/2021 Sbírky zákonů na straně 1282

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.