Vyhláška  č.  141/2021 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.;
Schváleno (Vydáno): 24.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 55/2021 Sbírky zákonů na straně 1175