Sdělení  č.  143/2021 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2021 Účinnost od: 01.05.2021 Zrušeno: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 56/2021 Sbírky zákonů na straně 1227