Sdělení  č.  144/2021 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2021 Účinnost od: 31.03.2021
Uveřejněno v č. 56/2021 Sbírky zákonů na straně 1228