Vyhláška  č.  157/2021 Sb.
Českého statistického úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2021 Účinnost od: 07.04.2021
Uveřejněno v č. 63/2021 Sbírky zákonů na straně 1354