Vyhláška  č.  175/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Náklady zdravotní péče.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Správa v oblasti cen.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2021 Účinnost od: 30.04.2021 Zrušeno: 30.04.2022
Uveřejněno v č. 72/2021 Sbírky zákonů na straně 1466

zrušeno 98/2022 Sb.