Sdělení  č.  216/2021 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Průměrný výdělek.;Státní finanční podpory.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2021 Účinnost od: 01.07.2021 Zrušeno: 01.07.2022
Uveřejněno v č. 91/2021 Sbírky zákonů na straně 1820