Vyhláška  č.  242/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2021 Účinnost od: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 102/2021 Sbírky zákonů na straně 2010

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.