Zákon  č.  248/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 09.06.2021 Účinnost od: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 106/2021 Sbírky zákonů na straně 2546

Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývají účinnosti 1.1.2022. Ustanovení čl. I bodů 3, 4 a 10 a části druhé nabývají účinnosti 1.4.2022.