Zákon  č.  261/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 01.06.2021 Účinnost od: 10.07.2021
Uveřejněno v č. 113/2021 Sbírky zákonů na straně 2666

Pozn.: Ustanovení čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 a 11 nabývají účinnosti 10.7.2021, ustanovení čl. L bodů 1 až 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI bodů 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV bodu 3, čl. CLV bodů 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII bodů 1 a 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI bodů 1 až 6 nabývají účinnosti 24.7.2021, ustanovení čl. CXLV bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX nabývají účinnosti 1.8.2021, ustanovení čl. LXXX bodů 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 až 8, čl. CLXXVI bodu 7 a čl. CLXXXII nabývají účinnosti 1.9.2021, ustanovení čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2021, ustanovení čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 a 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.1.2022, ustanovení čl. CLXXVIII bodů 8 a 10 nabývají účinnosti 31.1.2022, ustanovení čl. XLIII bodů 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII bodů 30 až 37, čl. CXLIII bodu 7 a čl. CLXXVIII bodů 1 až 4 nabývají účinnosti 1.7.2022, ustanovení čl. CXLII bodů 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII bodů 1 až 4 a čl. CXLV bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2023, ustanovení čl. CXXXV a čl. CLV bodu 3 nabývají účinnosti 1.7.2023, ustanovení čl. CXLV bodů 19 a 20 a čl. CLXXVIII bodu 5 nabývají účinnosti 1.1.2025, ustanovení čl. LXXIX bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 13 nabývají účinnosti 1.7.2025. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.2.2022.