Instrukce  č.  MSP-48/2019-OPR-SP
Ministerstva spravedlnosti
o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;SPRÁVA SOUDNICTVÍ.;Účetnictví.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Nájemné.;
Schváleno (Vydáno): 06.10.2020 Účinnost od: 01.11.2020 Zrušeno: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 0/2020 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení)

zrušeno MSP-14/2021-OPR-SP