Zákon  č.  274/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Rozvoj informačních systémů.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2021 Účinnost od: 02.08.2021
Uveřejněno v č. 120/2021 Sbírky zákonů na straně 3034

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 9, 85, 86, 102, 119, 126, 133 a 134 nabývají účinnosti dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.