Zákon  č.  283/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
stavební zákon
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Územní plánování, investiční výstavba.;Stavební úřady.;Stavební řízení. Stavební řád.;Povolení stavby.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2021 Účinnost od: 30.07.2021
Uveřejněno v č. 124/2021 Sbírky zákonů na straně 3122

Pozn.: Ustanovení § 36, 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1 nabývají účinnosti 30.7.2021. Ustanovení § 15 až 18, § 312 odst. 1 a 7, § 313 odst. 1 a 2 a § 315 odst. 1 nabývají účinnosti 1.1.2022. Ustanovení § 312 odst. 4 nabývá účinnosti 1.1.2023. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.7.2023.