Zákon  č.  297/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Právo na ochranu zdraví.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2021 Účinnost od: 13.08.2021
Uveřejněno v č. 131/2021 Sbírky zákonů na straně 3420

Pozn.: Tento zákon nabývá účinnosti 1.1. 2022, s výjimkou ustanovení § 10, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.