Zákon  č.  299/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Agrochemické zkoušení půd.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.2021 Účinnost od: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 131/2021 Sbírky zákonů na straně 3461

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 43, pokud jde o § 9 odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8. nabývají účinnosti 1.1.2022. Ustanovení části první čl. I bodů 2, 5 a 52 nabývají účinnosti 16.7.2022.