Nález  č.  301/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2021 Účinnost od: 18.08.2021
Uveřejněno v č. 132/2021 Sbírky zákonů na straně 3482