Nařízení  č.  302/2021 Sb.
Vlády České republiky
o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Oblasti úpravy:
TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 133/2021 Sbírky zákonů na straně 3498