Nařízení  č.  303/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 133/2021 Sbírky zákonů na straně 3499