Nařízení  č.  304/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 26.07.2021 Účinnost od: 26.08.2021
Uveřejněno v č. 133/2021 Sbírky zákonů na straně 3500