Nález  č.  305/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
Výkon trestu odnětí svobody.;
Schváleno (Vydáno): 27.07.2021 Účinnost od: 25.08.2021
Uveřejněno v č. 133/2021 Sbírky zákonů na straně 3501