Nález  č.  306/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
Oblasti úpravy:
Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Veřejná prostranství. Ulice. Městské čtvrti.;
Schváleno (Vydáno): 27.07.2021 Účinnost od: 25.08.2021
Uveřejněno v č. 134/2021 Sbírky zákonů na straně 3514