Sdělení  č.  307/2021 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 25.08.2021
Uveřejněno v č. 134/2021 Sbírky zákonů na straně 3515