Sdělení  č.  308/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;
Schváleno (Vydáno): 13.08.2021 Účinnost od: 25.08.2021
Uveřejněno v č. 134/2021 Sbírky zákonů na straně 3518