Vyhláška  č.  309/2021 Sb.
Ministerstva zemědělství
o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
Oblasti úpravy:
Chemický průmysl. Chemie.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 135/2021 Sbírky zákonů na straně 3522