Sdělení  č.  310/2021 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 27.08.2021
Uveřejněno v č. 135/2021 Sbírky zákonů na straně 3541