Vyhláška  č.  311/2021 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 136/2021 Sbírky zákonů na straně 3546