Vyhláška  č.  312/2021 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 137/2021 Sbírky zákonů na straně 3586