Vyhláška  č.  313/2021 Sb.
Ministerstva financí
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Oblasti úpravy:
Daň z přidané hodnoty. DPH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 138/2021 Sbírky zákonů na straně 3634