Vyhláška  č.  314/2021 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
Oblasti úpravy:
Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Fondy.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 30.09.2021
Uveřejněno v č. 139/2021 Sbírky zákonů na straně 3762

Pozn.: Ustanovení § 2 nabývá účinnosti 1.1.2022.