Vyhláška  č.  315/2021 Sb.
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 139/2021 Sbírky zákonů na straně 3763