Vyhláška  č.  316/2021 Sb.
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 140/2021 Sbírky zákonů na straně 3770