Nařízení  č.  317/2021 Sb.
Vlády České republiky
o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
Oblasti úpravy:
NOTÁŘI.;Elektronický podpis.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 141/2021 Sbírky zákonů na straně 3842