Vyhláška  č.  318/2021 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
NOTÁŘI.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 141/2021 Sbírky zákonů na straně 3843