Vyhláška  č.  319/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 141/2021 Sbírky zákonů na straně 3844