Sdělení  č.  321/2021 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2021 Účinnost od: 31.08.2021
Uveřejněno v č. 141/2021 Sbírky zákonů na straně 3847