Zákon  č.  323/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 09.09.2021
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3858

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 a čl. III bodu 3 nabývají účinnosti 9.9.2021, ustanovení čl. II bodu 5 nabývá účinnosti 1.9.2022, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2023.