Zákon  č.  324/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Odškodnění obětí násilného činu.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3864