Zákon  č.  325/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o elektronizaci zdravotnictví
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3868

Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a h) nabývají účinnosti 1.2.2022, ustanovení § 7 odst. 3, § 8, § 10 až 15, § 16 odst. 1 až 3, § 18, § 19 odst. 3 a 4, § 20, § 21 odst. 2 až 4, § 22, § 23 odst. 2, § 24, § 26 až 37 a § 41 nabývají účinnosti 1.1.2023, ustanovení § 5, § 16 odst. 4 a § 17 nabývají účinnosti 1.7.2023, ustanovení § 4 písm. b) až d) nabývají účinnosti 1.1.2024 a ustanovení § 4 písm. a) nabývá účinnosti 1.1.2026.