Zákon  č.  326/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3887

Pozn.: Ustanovení čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, 2. bodu 8, pokud jde o § 56c odst. 3, 3. bodu 17, 4. bodu 20, pokud jde o § 70 odst. 7 písm. a) a b), 5. bodu 22, 6. bodu 23, pokud jde o § 72 odst. 3 písm. a), 7. bodu 43, pokud jde o § 76 odst. 1 písm. p), a 8. bodů 42, 49, 51, 59, 61 a 63 nabývají účinnosti 1.1.2023 a čl. VII bodů 3 a 64 nabývají účinnosti1.1.2024.