Zákon  č.  327/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3896