Zákon  č.  328/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3899