Zákon  č.  329/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Péče o dítě.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3900

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 11 a ustanovení části první čl. II bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1.7.2022 a ustanovení části první čl. I bodů 13, 40, 41, 43 a 44 nabývají účinnosti 1.10.2024.