Zákon  č.  330/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 143/2021 Sbírky zákonů na straně 3917