Vyhláška  č.  331/2021 Sb.
Ministerstva zemědělství
o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 144/2021 Sbírky zákonů na straně 3930