Nařízení  č.  333/2021 Sb.
Vlády České republiky
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Oblasti úpravy:
Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Statistika.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 145/2021 Sbírky zákonů na straně 3938