Nařízení  č.  334/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vyhrazená elektrická zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2021 Účinnost od: 01.11.2021 Zrušeno: 01.11.9999
Uveřejněno v č. 145/2021 Sbírky zákonů na straně 3951

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 1.7.2022.