Vyhláška  č.  335/2021 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2021 Účinnost od: 14.09.2021
Uveřejněno v č. 146/2021 Sbírky zákonů na straně 3954