Vyhláška  č.  337/2021 Sb.
České národní banky
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 25.08.2021 Účinnost od: 22.09.2021
Uveřejněno v č. 147/2021 Sbírky zákonů na straně 3988