Vyhláška  č.  338/2021 Sb.
České národní banky
o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 25.08.2021 Účinnost od: 05.10.2021
Uveřejněno v č. 147/2021 Sbírky zákonů na straně 3990